Hoppa över navigering

Miljö & kvalitet

Vi möter behoven hos människa, natur och miljö

I linje med vårt kvalitetstänk har vi ett stort ansvar; det är vår skyldighet att hitta en balans mellan ekonomi, miljöanpassning och livskvalitet. Detta inkluderar naturligtvis skyddet av miljön, en effektiv användning av resurser och skapandet av en bekväm boendemiljö för alla. Vi vill bidra med våra tankar och handlingar, med våra produkter och lösningar. 

Denna attityd för hållbarhet har alltid varit en del av vår företagsfilosofi. Som ett traditionellt familjeföretag, följer den oss nu i femte generationen. Det breda utbudet av lösningsmedelsfria färger, vattenspädbara lacker och självrengörande färger är bevis på detta.

Certifieringar

Caparol är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och Miljöledningssystem ISO 14001:2015 (cert nr 2240).

Caparol ligger i framkanten med utveckling av miljöanpassade färger. Den konserveringsmedelsfria färgserien Capafree har Svanenmärkning och för Supertäck Grund, 2, 5, 7 och 20 har Miljömärkning Sverige tilldelat Caparol den europeiska miljömärkningen ”Eco-label”. Goda resultat vid inomhusbruk. (Under förutsättning att man har applicerat enligt anvisningarna.) Begränsad användning av farliga ämnen. Innehåller låga halter av lösningsmedel. (Supertäck innehåller inga lösningsmedel.)

Caparol är även anslutet till TMR, för insamling och återvinning av förpackningar. Företaget är även sedan länge en del av Ansvar & Omsorg, vilket är kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö.

Kvalitetsdokument

Du kan ladda ner våra kvalitetsdokument här: